СЭХ-ний хичээл

Нарны эрчим хүч нь бусад эрчим хүчний төрлүүдийн хамгийн анхдагч хэлбэр юм. Дэлхий дээрх энергийн эх үүсвэр болдог нарны эрчим хүчийг нарны дулааны болон нарны фото-цахилгаан үүсгүүрийн системээр дамжуулан хүн төрөлхтөн шууд эрчим хүч гарган авч хэрэглэж байна. Салхи, биомасс, малтмал түлш, газрын гүний эрчим хүч зэрэг нь нарны эрчим хүчний хувирсан нэг хэлбэр бөгөөд үүнийг шууд биш аргаар эрчим хүч гарган авах гэж нэрлэдэг. Энэхүү нарны эрчим хүчний инженерчлэлтэй сэдэв нь наран дээрх цөмийн урвалаас эхлээд,  газрын гадаргуу дээрх ирэх нарны ...
Read More
/ Хичээл
Нарны цахилгаан үүсгүүртэй чингэлэгт хөргүүрийн судалгаа, хөгжүүлэлт Судалгааны материал татах  ...
Read More
/ Хичээл